Решаване на Sudoku чрез Brute Force метода!

sudoku

При подготовката ми за изпит номер 2 по C# в Софтуерната академия попаднах на една, за мен, интересна задача: Решаване на Sudoku! Реших да споделя решението си с вас. Използвам Brute Force метода, тъй като изникна първи в съзнанието ми, пък и нали точно по този начин решаваме едно Sudoku – минаваме през всички възможни комбинации от цифри за да стигнем до единствения възможен отговор. Нека първо обясним какво е Sudoku и какво представлява Brute Force метода.

Sudoku – Това е игра която представлява матрица с размер 9 Х 9 на брой квадратчета, които от своя страна са групирани на под матрици с размер 3 Х 3, погледнете картинката за по добра представа. Целта на играта е при дадени ни попълнени определен брой квадратчета да запълним останалите квадратчета с цифрите от 1 до 9 като спазваме следните условия: цифрите не трябва да се повтарят във всяка под матрица (една под матрица трябва да се състои от всички цифри от 1 до 9), същото важи за хоризонталите и вертикалите на голямата матрица!

Brute Force – Отговаря напълно на името си – Груба сила. Това е метод при който се ползват всички възможни комбинации за да постигнем целта си (независимо дали става дума за пароли, комбинации, пътища и т.н.). Много бавен метод но пък за сметка на това трудно може нещо да го спре (да не кажем че е невъзможно).

Ето условието на задачата: Problem 2 Sudoku

За решението на задачата реших да използвам рекурсия тъй като е най-логичния и правилен избор при Brute Force метода, ето го и самото решение.

Създал съм 4 метода:

SolveSudoku:

  private static void SolveSudoku(int y, int x)
  {
    if (y > 8 || solved)
    {
      solved = true;
      return;
    }
    else
    {
      while (sudoku[y, x] != 0)
      {
        if (++x > 8)
        {
          x = 0;
          y++;
          if (y > 8)
          {
            solved = true;
            return;
          }
        }
      }

      for (int number = 1; number < 10; number++)
      {
        if (CheckY(x, number) && CheckX(y, number) && CheckBox(y, x, number))
        {
          sudoku[y, x] = number;

          if (x < 8)
          {
            SolveSudoku(y, x + 1);
          }
          else
          {
            SolveSudoku(y + 1, 0);
          }
        }
      }

      if (solved)
      {
        return;
      }

      sudoku[y, x] = 0;
    }
  }

Този метод се извиква рекурсивно, като всяко следващо извикване е за поредното празно поле (++х докато не попаднем на празно поле или не решим Sudoku-то), докато не запълни и последното поле – условието за това е (y > 8) тъй като увеличаваме „х“ до 8 след което увеличаваме „y“ с едно – следователно след последното поле (8, 8)  „y“ ще стане 9 и Sudoku-то ще е решено. Преди да попълним всяко поле с числата от 1 до 9 проверяваме, чрез извикване на методите представени по надолу, дали числото не е в разрез на изискванията на играта. Ако е в разрез с правилата минаваме към следващото число. Ако стигнем до числото 9 и то също не изпълнява условията, зануляваме полето (записваме 0 – което означава че полето е празно) и чрез return се връщаме на предишното поле.

CheckX:

private static bool CheckX(int y, int number)
  {
    for (int x = 0; x < 9; x++)
    {
      if (sudoku[y, x] == number)
      {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

Чрез този метод проверяваме числото спрямо големия хоризонтал дали отговаря на правилата на играта.

CheckY:

private static bool CheckY(int x, int number)
  {
    for (int y = 0; y < 9; y++)
    {
      if (sudoku[y, x] == number)
      {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

Чрез този метод проверяваме числото спрямо големия вертикал дали отговаря на правилата на играта.

CheckBox:

private static bool CheckBox(int y, int x, int number)
  {
    x = (x / 3) * 3;
    y = (y / 3) * 3;
    for (int modY = 0; modY < 3; modY++)
    {
      for (int modX = 0; modX < 3; modX++)
      {
        if (sudoku[y + modY, x + modX] == number)
        {
          return false;
        }
      }
    }

    return true;
  }

Чрез този метод проверяваме числото спрямо под матрицата в която се намира дали отговаря на правилата на играта. Тук tricky момента е намирането на границите на под матрицата в която се намира числото, чрез тези две изчисления както сами може да проверите и разберете е много хитро да постигнем това:

x = (x / 3) * 3;

y = (y / 3) * 3;

Останалата част от решението е тривиална – приемане на входните данни и отпечатване на резултата, и не е цел на статията за това няма да я включа в съдържанието и. Ако има въпроси  или препоръки, питайте или критикувайте градивно, смело и безотговорно.

Това е от мен за сега, благодаря за вниманието!

14.02.2013г. 22:22 София, България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>